Archives

آمریکا

آمریکا

شهریه دانشگاه ها و کالج های امریکا بسیار متفاوت است،ولی تقریباً بین 8000 دلارتا 50000 دلار در سال است،که باید هزینه اسکان وغذا(حدود5000-11000 دلار در سال) هزینه رفت و آمد و کتاب و لوازم درسی را نیز به آن اضافه کرد. در سیستم آموزش عالی امریکا روش های حمایت مالی از دانشجویان در قالب وام های دانشجویی ، گرنت ها و کمک های بلاعوض و بورس تحصیلی وجود دارند که برای دریافت هریک از این کمک ها ضوابط خاصی مقرر شده است.

ادامه مطلب

Enter your keyword